About

Tiểu sử Dòng Truyền Giáo NgôiLời…

LỊCH SỬ DÒNG NGÔI LỜI

 

Những ngày đầu

– 5/1874, khi thăm viếng giám mục Raimondi giám quản giáo phận Hồng Kông, cha Arnold đã nói về sự hối tiếc khi nước Đức không có một cơ sở truyền giáo nào để đào tạo những nhà truyền giáo.

– Năm tháng sau cuộc thăm viếng, cha Janssen đã quyết định đứng ra thành lập chủng viện truyền giáo ở Kempen. 

Cơ sở truyền giáo ở Steyl

– Lúc này tại Đức, vì đang trong thời kỳ thực hiện chiến dịch văn hoá, nên cha không thể thành lập cơ sở truyền giáo.

– Qua tạp chí “ Sứ giả nhỏ của Thánh Tâm” ngài đã trình bày ý định thành lập cơ sở truyền giáo

– 8/9/1875 ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, cơ sở truyền giáo chính thức khai sinh ở Steyl (Hà Lan)  dưới sự cai quản của cha Janssen.

Củng cố và phát triển

– Những ngày khởi đầu thật nghèo khó, một linh mục ốm yếu làm bề trên, một căn nhà cũ kỹ ọp ẹp, một cái bàn với một ít đồ sứ lỉnh kỉnh.

– 4/1876 cộng đoàn đã phải chịu tổn thất lớn: đó là sự ra đi của cha Bill và Reichart.

– 1884 -1886 Tổng tu nghị đầu tiên của hội dòng đã soạn thảo hiến pháp đầu tiên.

– Ngày nay, trải qua bao thăng trầm, hội dòng vẫn tiếp tục phát triển và có mặt khắp năm châu với số lượng các thành viên là 6102 người (gồm khấn trọn, khấn tạm và tập sinh).