Xin chào

Anh em Tu Sĩ Việt Nam

thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

xin hân hoan chào đón

Quý Khách

Quý Ân Nhân

Quý Bạn Hữu gần xa.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.