Archive for Uncategorized

Xin chào

Anh em Tu Sĩ Việt Nam

thuộc Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời

xin hân hoan chào đón

Quý Khách

Quý Ân Nhân

Quý Bạn Hữu gần xa.

Leave a Comment